สถานที่ลอยกระทง 2554

สถานที่ลอยกระทง 2554

  สถานที่ลอยกระทง 2554            เทศกาลแห่งน้ำเวียนมาถึงแล้ว ปีนี้น้ำหลากเป็นสายไปทุกพื้นที่ อาจทำให้บางแห่งที่ประสบภัย อย่างเช่น กรุงเทพมหานคร ไม่ครึกครื้นเช่นเคย หลายคนคงวางแผนลอยกระทงหน้าบ้าน…