เปิดตัว เชียงรายซิตี้บัส เส้นทางสนามบิน พร้อมวิ่งตุลาคมนี้

เปิดตัว เชียงรายซิตี้บัส เส้นทางสนามบิน พร้อมวิ่งตุลาคมนี้

เชียงรายซิตี้บัส (CR BUS) รถโดยสารปรับอากาศวิ่งจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ผ่านสถานที่สำคัญๆ ในตัวเมืองเชียงราย ซึ่งจะเริ่มวิ่งเที่ยวแรกเดือนตุลาคมนี้