สวดมนต์ข้ามปี 2555

สวดมนต์ข้ามปี 2555

  สวดมนต์ข้ามปี 2555            “การสวดมนต์ข้ามปี” ถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมศรัทธาในพระพุทธคุณ ตัดความโลภ โกรธ หลง ทำจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี พร้อมรับสิ่งดีในปีที่กำลังจะมาถึง ใครอยาก “countdown” กันแบบสงบและเปี่ยมล้นด้วยความสุขใจ ส่งท้ายปี…