Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!

Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!

สวนน้ำแห่งนี้มีไว้สำหรับผู้พิการ เป็นสวนน้ำแห่งใหม่ ที่เดียว และที่แรกของโลก! เราได้เห็นถึงความสุขและความสนุกสนานของพวกเขา เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เลย ^^