“FANPEKKA” สวนสนุกแนวใหม่สไตล์ฟินแลนด์ ใจกลางเมืองโคราช

“FANPEKKA” สวนสนุกแนวใหม่สไตล์ฟินแลนด์ ใจกลางเมืองโคราช

ชิญชวนน้องๆ ท่องเที่ยวและเรียนรู้ไปกับเมืองแห่งเวทมนตร์ โดยประยุกต์มากจากต้นแบบสูตรสำเร็จของการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกจากประเทศฟินแลนด์