เอาอะไรขึ้นเครื่องบินได้บ้าง | ของเหลว สเปรย์ ข้อห้าม

เอาอะไรขึ้นเครื่องบินได้บ้าง | ของเหลว สเปรย์ ข้อห้าม

หลายคนสงสัย เอาอะไรขึ้นเครื่องได้บ้าง สำหรับคนที่ไม่ได้เดินทางบนเครื่องบินบ่อยๆ เวลาจะจัดของแต่ละทีก็ไม่ค่อยจะมั่นใจ ว่าจะเอาของสิ่งนี้นี้ขี้นเครื่องได้ไหม