สืบชะตาดอนหอยหลอด

สืบชะตาดอนหอยหลอด

               จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน “สืบชะตาดอนหอยหลอด” ในวันที่ 22 เมษายน 2553 ณ บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์…