งานสู่ข้าว เอาขวัญ แพนด้าน้อย สวนสัตว์เชียงใหม่

งานสู่ข้าว เอาขวัญ แพนด้าน้อย สวนสัตว์เชียงใหม่

 งานสู่ข้าว เอาขวัญ แพนด้าน้อย สวนสัตว์เชียงใหม่ วันที่: 4-6 กรกฎาคม 2552 สถานที่: สวนสัตว์เชียงใหม่      หลังจากที่เฝ้ารอกันมานาน ในที่สุดเมื่อวันที่ 27…