เมืองกาญจน์สบ๊าย สบาย กับ โครงการปั่นจักรยาน Chill Bike Party

เมืองกาญจน์สบ๊าย สบาย กับ โครงการปั่นจักรยาน Chill Bike Party

“เมืองกาณจน์” หรือกาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่มีเรื่องราวในอดีตที่น่าสนใจ เป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และเป็นสถานที่ตั้งของสะพานข้ามแม่น้ําแคว ซึ่งเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นป่าเขาลําเนาไพร ถ้ําและน้ําตก เมืองกาญจน์สบ๊าย สบาย กับ โครงการปั่นจักรยาน Chill…