Equihen Plage หมู่บ้านบ้านเรือคว่ำในฝรั่งเศส

Equihen Plage หมู่บ้านบ้านเรือคว่ำในฝรั่งเศส

ในอดีตต้นทศวรรษ 1900 หมู่บ้านแห่งนี้ทำอาชีพประมง เมื่อเรือเก่าหรือชำรุดเสียหาย ก็จะลากขึ้มาไว้บนฝั่ง ซึ่งมันก็มีจำนวนมาก คนในหมู่บ้านก็เกิดไอเดียนำรือมาทำเป็นที่อยู่อาศัย