ไปดับร้อน ดำน้ำที่ หมู่เกาะง่าม ทะเลชุมพร

ไปดับร้อน ดำน้ำที่ หมู่เกาะง่าม ทะเลชุมพร

หมู่เกาะง่าม หมู่เกาะที่มีจุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพร โดยหมู่เกาะง่ามประกอบด้วย หินหลักง่าม หรือ หินแพ เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย และ เกาะหลักง่าม อยู่ห่างจากฝั่งโดยใช้เวลาเรือวิ่งราว 1 ชั่วโมง ปัจจุบันหมู่เกาะง่ามนั้นถือว่าเป็นจุดดำน้ำที่ได้รับความนิยมจากเหล่านักดำน้ำทั่วโลก และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยามหน้าร้อนที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพรอีกด้วย ไปดับร้อน ดำน้ำที่ หมู่เกาะง่าม ทะเลชุมพร สำหรับจุดเด่นที่น่าสนใจของหมู่เกาะง่าม ก็คงหนีไม่พ้นหมู่ปะการังที่สวยงามรอบๆหมู่เกาะง่าม แม้ว่าทะเลแถบนี้แม้น้ำจะไม่ใสเหมือนแถบอันดามัน…