จรรโลงศิลป์เพื่อพ่อ หออัครศิลปิน

จรรโลงศิลป์เพื่อพ่อ หออัครศิลปิน

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสถานที่แสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม อันทรงคุณค่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้ง 9 ด้าน จรรโลงศิลป์เพื่อพ่อ หออัครศิลปิน โดยปกติเราจะแวะไปเยี่ยมเยียนหออัครศิลปิน ในฐานะที่เป็นศูนย์รวมผลงานด้านศิลปะโดยศิลปินไทยจากทุกแขนง เพื่อชื่นชมและจรรโลงผลงาน และบางครั้งเราก็สวมบทบาทนักวิจารณ์เมื่อพบกับกลุ่มคนในแวดวงศิลปะ เพื่อลับคมความคิดสร้างสรรค์ของเราไปในตัว แต่เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีที่ผ่านมา เราได้รับการเชิญชวนให้ไปร่วมชมนิทรรศการ “พาพ่อไปหอศิลป์…