วิธีใช้ ห้องน้ำบนเครื่องบิน เรื่องง่ายๆ ที่ควรรู้

วิธีใช้ ห้องน้ำบนเครื่องบิน เรื่องง่ายๆ ที่ควรรู้

ห้องน้ำบนเครื่องบิน เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ โดยเฉพาะเวลาคุณขึ้นไปแขวนอยู่กลางอากาศ กับเพื่อนร่วมยานพาหนะจำนวนหลายร้อยชีวิต เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ชั่วโมง

ความสำคัญของ ห้องน้ำบนเครื่องบิน

ความสำคัญของ ห้องน้ำบนเครื่องบิน

ห้องน้ำบนเครื่องบิน ใครคิดว่าไม่สำคัญ สำคัญสิสำคัญมากๆ ด้วย เวลาคุณขึ้นไปแขวนอยู่กลางอากาศ กับเพื่อนร่วมยานพาหนะ จำนวนหลายร้อยชีวิต เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ชั่วโมง ช่วงเวลายาวนานดังกล่าว อาจจะทำให้คุณต้องได้เข้าห้องน้ำบนเครื่องบินอย่างน้อย 1 หรือ 2…