วิธีป้องกันการเกิดอาการเจ็ตแล็ก (Jetlag) เพื่อนักเดินทาง

วิธีป้องกันการเกิดอาการเจ็ตแล็ก (Jetlag) เพื่อนักเดินทาง

วิธีป้องกันการเกิดอาการเจ็ตแล็ก (Jetlag) เพื่อนักเดินทาง ผลสำรวจยังพบว่าเทคนิคการป้องกันอาการเจ็ตแล็กที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด คือ การรับประทานอาหาร