มอเตอร์ไซคู่กาย กับเมืองปายที่หน้าอยู่

มอเตอร์ไซคู่กาย กับเมืองปายที่หน้าอยู่

อุทยานแห่งชาติ ห้วยน้ำดัง สายหมอกที่ซ่อนเร้น อำเภอปาย อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ได้ถูกประกาศให้เป็นอุทยาน แห่งชาติ  มีสภาพป่าและธรรมชาติที่สมบูรณ์ ภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามและจุดชมวิวที่สามารถชมบรรยากาศอันร่ม รื่น แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ – จุดชมวิวดอยกิ่วลม เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยาน แห่งชาติส่วนกลาง (เอื้องเงิน)…