งานวันสุนทรภู่

งานวันสุนทรภู่

งานวันสุนทรภู่ วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2553 สถานที่ บริเวณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง กิจกรรม      การประกวดขบวนรถแฟนซีผีเสื้อสมุทรและสุดสาคร…