สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง อิชิกาวะ ญี่ปุ่น

สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง อิชิกาวะ ญี่ปุ่น

จังหวัดอิชิกาวะ ( Ishikawa ) ตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคโฮะคุริคุ อันเป็นพื้นที่ในบริเวณภาคกลางของประเทศญี่ปุ่น ตัวจังหวัดมีลักษณะยาวและแคบ ทอดตัวยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ และตั้งอยู่ใจกลางหมู่เกาะญี่ปุ่นที่รายล้อมด้วยพื้นชายฝั่งและภูเขา อีกทั้งพื้นที่บางส่วนยังยื่นล้ำออกไปในทะเล  สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง อิชิกาวะ ญี่ปุ่น จังหวัดอิชิกาวะ ( Ishikawa )  อย่างไรก็ดี อิชิกาวะ…