เที่ยวเกาหลี เดินตลาด อินซาดง ตลาดแบบอาร์ตๆ

เที่ยวเกาหลี เดินตลาด อินซาดง ตลาดแบบอาร์ตๆ

อินซาดง ( Insa Dong ) เป็นตลาดทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีทั้งงานศิลปะแบบดั้งเดิมและงานสมัยใหม่ ของเกาหลี เช่น งานภาพวาด, งานแกะสลัก และงานศิลปะในการคัดลายมือวางขายอยู่ / อินซาดง อยู่ที่กรุงโซล…