งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 20 และเที่ยวทั่วโลก 2010

งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 20 และเที่ยวทั่วโลก 2010

งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 20 และเที่ยวทั่วโลก 2010 . กำลังจะกลับมาอักครั้งกับงานส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 20 และเที่ยวทั่วโลก 2010 (The 20th Discovery Thailand…