แหงนฟ้าชม “อุปราคา” แรกแห่งปีเถาะ

แหงนฟ้าชม “อุปราคา” แรกแห่งปีเถาะ

แหงนฟ้าชม “อุปราคา” แรกแห่งปีเถาะ          ก้าวเข้าสู่ปีใหม่มาได้เพียงแค่ 4 วันชาวโลกบางส่วนก็มีโอกาสได้ชมปรากฎการณ์ “สุริยุปราคา” แรกของปีกันไปแล้ว               อุปราคาแรกของปีคือ “สุริยุปราคาบางส่วน” (Partial…