เทศกาลดอกไม้ ที่ เกาะมาเดรา

เทศกาลดอกไม้ ที่ เกาะมาเดรา

เมืองฟุงซาล เป็นเมืองหลวงของ เกาะมาเดรา และเป็นเมืองท่าที่สำคัญในมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นส่วนหนึ่งของประเทศ โปรตุเกส แต่เกาะมาเดราอยู่ห่างจากตัวแผ่นดินของโปรตุเกสถึง 900 กิโลเมตร เกาะมาเดรา เป็นเกาะที่ประกอบด้วย คือส่วน เกาะมาเดรา และเกาะปอโต้ ซานโต…