เกาะยาวน้อย พักผ่อนเล่นน้ำทะเล ช่วงหน้าร้อน

เกาะยาวน้อย พักผ่อนเล่นน้ำทะเล ช่วงหน้าร้อน

ใน ฤดูร้อน หรือหน้าร้อนนี้ น้องๆ หนูๆ ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ หรือผู้ปกครอง นักท่องเที่ยวทั่วไป สามารถไปเที่ยว ณ สถานที่แห่งนี้ได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้… การเดินทางไปเที่ยวเกาะยาวน้อย           จากจังหวัดภูเก็ต…