“เกาะโบราไกย์” สวรรค์แห่งฟิลิปปินส์ ปิดฟื้นฟูธรรมชาติ ยาว 6 เดือน

“เกาะโบราไกย์” สวรรค์แห่งฟิลิปปินส์ ปิดฟื้นฟูธรรมชาติ ยาว 6 เดือน

ฟิลิปปินส์ ประกาศปิด เกาะโบราไกย์ (Boracay) เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติบนเกาะ หลังพบว่าน้ำทะเลสีฟ้าใสและชายหาดชาวสะอาดได้กลายสภาพเป็นแหล่งเสื่อมโทรม