เดือนสิงหาคมนี้ เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ฟรี

เดือนสิงหาคมนี้ เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ฟรี

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เปิดให้สถาบันการศึกษา เข้าชมสวนฟรี ตลอดเดือนสิงหาคม ปี 2557 นี้ เดือนสิงหาคมนี้ เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ฟรี ดร.สุญาณี เวสสบุตร ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวว่า…