เคตชิคาน อลาสกา ขุมทรัพย์แห่งแซลมอน

เคตชิคาน อลาสกา ขุมทรัพย์แห่งแซลมอน

เมือง เคตชิคาน เป็นหนึ่งเขตการเลือกตั้งที่สำคัญของรัฐอลาสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นที่สุดของรัฐอลาสกา ซึ่งมีประมาณ 14,070 คน จากการสำรวจเมื่อปีค.ศ.2010 แม้ตัวเลขจะดูไม่มากนัก แต่หากเทียบกับขนาดพื้นที่ของเมืองแล้ว ถือว่ามีความหนาแน่นพอสมควร เศรษกิจ หลักของเมือง เคตชิคาน…