“ili” (อีลี) เครื่องแปลภาษาแบบพกพา แม้ต่างภาษาก็คุยกันรู้เรื่อง!

“ili” (อีลี) เครื่องแปลภาษาแบบพกพา แม้ต่างภาษาก็คุยกันรู้เรื่อง!

เครื่องแปลภาษาแบบพกพา ที่จะทำให้เราก้าวข้ามขีดจำกัดเรื่องภาษา การสื่อสารของเรานั้นจะง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น เพียงแค่พกเจ้าตัวนี้ไว้เท่านั้น!