งานประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9 พระธาตุบ้านตาก

งานประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9 พระธาตุบ้านตาก

       ขอเชิญร่วมงาน งานประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9 พระธาตุบ้านตาก พิธี บวงสรวงเจดีย์ยุทธหัตถี การทรงเจ้า ขบวนอัญเชิญผ้าพระธาตุ และกิจกรรมทางศาสนา กำหนดการจัดงานวันที่ 25 – 26…