งานพระเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ 2553 จ.อุตรดิตถ์

งานพระเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ 2553 จ.อุตรดิตถ์

ททท. สำนักงานแพร่ เชิญร่วมสืบสานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำประจำปี 2553       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานแพร่ เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2553 ตั้งแต่วันที่ 3-5 ธันวาคม…