TK park จัดเทศกาลสงกรานต์ บานตะไท 2558

TK park จัดเทศกาลสงกรานต์ บานตะไท 2558

ชวนพี่น้องผองไทย มาร่วมสืบสานประเพณีกับกิจกรรมบันเทิง กับ เทศกาลสงกรานต์ บานตะไท 2558 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์