พบกับประติมากรรม ดอกไม้นานาพันธุ์ Flora in the City 2013

พบกับประติมากรรม ดอกไม้นานาพันธุ์ Flora in the City 2013

พบกับประติมากรรมดอกไม้นานาพันธุ์ และพันธุ์ไม้หายากหลากชนิด @ Flora in the City 2013 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย องค์การสวนพฤษศาสตร์…