เซ็นทารากะรนรีสอร์ทคว้ารางวัลสิ่งแวดล้อม “สตาร์ เพอร์ฟอร์มเมอร์ส” จากเอิร์ธเช็ค

เซ็นทารากะรนรีสอร์ทคว้ารางวัลสิ่งแวดล้อม “สตาร์ เพอร์ฟอร์มเมอร์ส” จากเอิร์ธเช็ค

เซ็นทารากะรนรีสอร์ท คว้ารางวัลสิ่งแวดล้อม “สตาร์ เพอร์ฟอร์มเมอร์ส” จากเอิร์ธเช็ค เซ็นทารากะรนรีสอร์ท ได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมดีเด่น “สตาร์ เพอร์ฟอร์มเมอร์ส” โดยเอิร์ธเช็ค องค์กรระดับโลกที่ทำหน้าที่ประเมินผลและมอบประกาศนียบัตรด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เซ็นทารากะรนรีสอร์ท ผ่านการรับรองจากเอิร์ธเช็คว่าเป็นรีสอร์ทที่ดำเนินนโยบายด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมีผลการปฏิบัติที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาประสิทธิผลถึง 8 หมวดในระดับที่ดีเยี่ยม…