เที่ยวญี่ปุ่น เตรียมเสื้อผ้า อย่างไร?

เที่ยวญี่ปุ่น เตรียมเสื้อผ้า อย่างไร?

ญี่ปุ่น (Japan) ประกอบด้วย 4 ฤดู ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว สภาพอากาศและการแต่งกายก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละฤดู ช่วงที่ร้อนที่สุดในรอบปีคือ เดือนสิงหาคม ช่วงที่หนาวที่สุดในรอบปีคือ เดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์…