เทศกาลขนมเค้กจังหวัดตรัง ครั้งที่ 20

เทศกาลขนมเค้กจังหวัดตรัง ครั้งที่ 20

       จังหวัดตรังและหอการค้าจังหวัดตรัง  ร่วมกับผู้ประกอบการขนมเค้กจังหวัดตรัง กำหนดจัดงานเทศกาลขนมเค้กจังหวัดตรัง  ครั้งที่ 20  ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2553  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังเดิม)  ถ.พัทลุง …