เริ่มแล้ว เทศกาลปาส้ม ในอิตาลี

เริ่มแล้ว เทศกาลปาส้ม ในอิตาลี

เทศกาลปาส้ม หรือสงครามปาส้ม (Battle of the Oranges) ในประเทศอิตาลี เป็นงานประเพณีเก่าแก่เพื่อย้อนร้อยตำนานการต่อสู้กับระบอบทรราชย์เมื่อสมัย คริสต์ศตวรรษที่ 12 เริ่มแล้ว เทศกาลปาส้ม ในอิตาลี เทศกาลนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 2…