เที่ยว เทศกาลอาหารไทย Thai Food Festival

เที่ยว เทศกาลอาหารไทย Thai Food Festival

ททท. ร่วมสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยหนึ่งเดียวในโลก สนับสนุนการจัดงาน เทศกาลอาหารไทย Thai Food Festival ณ ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ททท. ร่วมสืบสานอาหารไทย เอกลักษณ์ประจำชาติไทย ที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาความเป็นไทยที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก พร้อมจัดงานเทศกาลอาหารไทยขึ้น ระหว่างวันที่ 13…