สกลนครชวนเที่ยวงานเทศกาลโคขุนโพนยางคำ

สกลนครชวนเที่ยวงานเทศกาลโคขุนโพนยางคำ

สกลนครชวนเที่ยวงานเทศกาลโคขุนโพนยางคำ          จังหวัดสกลนครชวนเที่ยวงาน เทศกาลโคขุนโพนยางคำ ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธ.ค.53 ณ สนามมิ่งเมือง โดยชูสโกแกนประจำงานคือ ลิ้มรสโคขุน ละมุนนมโคถิ่นภูพาน…