เที่ยวงานทุ่งปอเทืองบาน ณ บ้านรำแดง

เที่ยวงานทุ่งปอเทืองบาน ณ บ้านรำแดง

อบต.รำแดง ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวชม ดอกปอเทืองบาน สะพรั่งเต็มท้องทุ่งนา สองฟากถนนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ช่วง 9-22 สิงหาคม นี้ ก่อนจะทำการไถกลบต้นปอเทืองในแปลงนาทำเป็นปุ๋ยสดบำรุงดินต่อไป เที่ยวงานทุ่งปอเทืองบาน ณ บ้านรำแดง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง เร่งเตรียมสถานที่จุดชมวิวทุ่งปอเทือง…