เที่ยวงานประเพณีรับบัว บางพลี ประจำปี 2557

เที่ยวงานประเพณีรับบัว บางพลี ประจำปี 2557

การท่องเที่ยวเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชิญเที่ยวงานประเพณีรับบัว ประจำปี 2557 เที่ยวงานประเพณีรับบัว บางพลี ประจำปี 2557   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร…