เที่ยวลักเซมเบิร์ก ตอนที่ 2  ศิลปะในคาสิโน

เที่ยวลักเซมเบิร์ก ตอนที่ 2 ศิลปะในคาสิโน

สถานที่ท่องเที่ยวในลักเซมเบิร์ก ที่รวมเอางานศิลปะเข้าไปอยู่ในคาสิโนได้อย่างงดงาม… ชื่อตอนอาจฟังดูแปลกหูดี ซึ่งจะว่าขัดแย้งกันมันก็ไม่เชิงนัก เพราะคาสิโนจะมาเกี่ยวข้องอะไรกับศิลปะ หรือว่างานศิลปะต้องไปสร้างกันในคาสิโน ซึ่งก็เปล่าเลย… แต่มันสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศลักเซมเบิร์กต่างหาก ที่สามารถรวมเอางานศิลปะเข้าไปอยู่ในคาสิโนได้อย่างงดงาม เที่ยวลักเซมเบิร์ก ตอนที่ 2  ศิลปะในคาสิโน Casino Luxembourg…

เที่ยวลักเซมเบิร์ก ตอนที่ 1 จิ๋วแต่เจ๋งในแดนยุโรป

เที่ยวลักเซมเบิร์ก ตอนที่ 1 จิ๋วแต่เจ๋งในแดนยุโรป

ประเทศเล็กๆ แต่เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มีมนต์เสน่ห์ของแดนแห่งนี้ ไม่ได้น้อยตามไปด้วย.. ลักเซมเบิร์ก หรือ ราชรัฐลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศเล็กๆ ในทวีปยุโรป ที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังมากว่า 1,000 ปี โดยมีพื้นที่เพียงแค่ 2,586 ตารางกิโลเมตร และมีขนาดเล็กเป็นอันดับที่…