เที่ยววันกองทัพไทย ตามรอยและเรียนรู้ความเป็นเอกราชไทย

เที่ยววันกองทัพไทย ตามรอยและเรียนรู้ความเป็นเอกราชไทย

กว่าที่ชาติไทยจะธำรงความเป็นไทยไว้จนถึงปัจจุบัน บรรพบุรุษของพวกเราได้สละเลือดเนื้อ เพื่อรักษาเอกราชมาโดยตลอด เพื่อไม่ให้ชาติอื่นเข้ามารุกรานและย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นไทย โดยมีกลุ่มบุคคลหนึ่งเปรียบเสมือน “รั้วของชาติ” ทำหน้าที่นี้ไว้ในปัจจุบัน เพื่อให้คนไทยทุกคนอยู่อย่างปลอดภัยและสงบ พวกเขาเหล่านั้นคือ เหล่ากองทัพไทย เที่ยววันกองทัพไทย ตามรอยและเรียนรู้ความเป็นเอกราชไทย เนื่องในโอกาสใกล้ถึง วันกองทัพไทย ประจำปี…