เที่ยวสวอนซี่ เมืองสงบน่าเที่ยวในสหราชอาณาจักร

เที่ยวสวอนซี่ เมืองสงบน่าเที่ยวในสหราชอาณาจักร

สวอนซี (Swansea) เมืองท่องเที่ยวชายทะเลทางตอนใต้ของเวลส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือสหราชอาณาจักร ปัจจุบันเมืองสวอนซีได้ กลายเป็นหนึ่งในเมืองท่าที่เก่าแก่และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่มีความเจริญที่สุดในโลก ในอดีตปีค.ศ. 1807 รถไฟโดยสารขบวนแรกของโลกได้เริ่มวิ่งจากเมืองสวอนซีแห่งนี้ นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลสวอนซีซิตี้ (Swansea City Association…