เทศกาลทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปี

เทศกาลทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปี

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับอำเภอกุมภวาปี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและเทศบาลตำบลเชียงแหวกำหนดจัดงาน “เทศกาลทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปี ประจำปี 2553” ในระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2553 ณ บริเวณวัดบ้านเดียม ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี…