เรื่องน่ารู้ก่อน เที่ยวโครเอเซีย

เรื่องน่ารู้ก่อน เที่ยวโครเอเซีย

โครเอเชีย ยังคงพัฒนาอยู่ในศตวรรษที่ 17 จนถึงวันนี้ ได้รับเอกราชเป็นประเทศใหม่เมื่อ 25 มิถุนายน 1991 จากเดิมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศยูโกสลาเวีย ที่คาบสมุทรบอลข่าน เมืองหลวง คือ ซาเกร็บ (Zagreb) แหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก…