สองน่องท่องเที่ยว เลาะเลียบริมโขง

สองน่องท่องเที่ยว เลาะเลียบริมโขง

สองน่องท่องเที่ยว เลาะเลียบริมโขง     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและสังคม ในโครงการ “สองน่องท่องเที่ยว เลาะเลียบริมโขง” วันที่ 22-23 มกราคม 2554…