เมืองกาลักมุล มรดกแห่งใหม่ในเม็กซิโก

เมืองกาลักมุล มรดกแห่งใหม่ในเม็กซิโก

ยูเนสโก (UNESCO) ประกาศให้เมืองกาลักมุล (Calakmul) หรือ Kalakmul ในประเทศเม็กซิโก เป็นเมืองมรดกโลกแห่งใหม่ โดยเมืองแห่งดังกล่าวเป็นอารยธรรมโบราณของชาวมายา และนับว่ามีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ เมืองกาลักมุล มรดกแห่งใหม่ในเม็กซิโก นครมายาโบราณกาลักมุล (Ancient Maya City…