กทม.แถลง 6 มาตรการรักษาแชมป์เมืองน่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก

กทม.แถลง 6 มาตรการรักษาแชมป์เมืองน่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก

 กทม.แถลง 6 มาตรการด้านการท่องเที่ยว เพื่อรักษาแชมป์เมืองน่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก   ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ Mr.Ed Kelly ผู้บริหารนิตยสาร Travel &…