เตรียมเปิด bike lane เลนจักรยาน รอบสนามบินสุวรรณภูมิแห่งแรกในโลก

เตรียมเปิด bike lane เลนจักรยาน รอบสนามบินสุวรรณภูมิแห่งแรกในโลก

เตรียมเปิด bike lane เลนจักรยาน รอบสนามบินสุวรรณภูมิแห่งแรกในโลก เลนจักรยานรอบสนามบินแห่งแรก ที่สุวรรณภูมิ สำหรับเลนจักรยานนี้มีความยาว 23.5 กิโลเมตร กว้าง 4.8 เมตร เป็นเส้นทางวันเวย์ ปรับปรุงโดยมาตรฐานจากออสเตรเลีย…