เที่ยว ฮังการี แนบชิดดานูบ

เที่ยว ฮังการี แนบชิดดานูบ

แม่น้ำดานูบ ที่ ฮังการี เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในสหภาพยุโรป และรองรับน้ำจากหลายประเทศเพื่อไหลลงสู่ทะเลดำ เนื่องจาก ฮังการี ไม่มีทางออกทางทะล แต่มีแม่น้ำสองสายสำคัญที่ไหลผ่านภายในประเทศอย่างที่กล่าวมาในตอนแรก จึงทำให้เป็นแนวเศรษฐกิจ และการคมนาคมของประเทศ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแม่น้ำดานูบ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่มีความน่าสนใจ และควรรู้ ฉะนั้น…