แนะนำ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เที่ยวญี่ปุ่น

แนะนำ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เที่ยวญี่ปุ่น

ในปี 2556 สิ่งใหม่ๆ ที่ญี่ปุ่นสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว ไม่ได้มีแค่การประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ให้คนไทยและคนมาเลเซีย ที่ประสงค์จะใช้เวลาพำนักในญี่ปุ่นระยะสั้นเท่านั้น แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ หลายแห่ง เทรนด์ใหม่ๆ รวมถึงภาวะความจริงทางเศรษฐกิจ ทำให้ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัยที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ และไม่มีช่วงเวลาไหนที่จะเหมาะไปเที่ยวญี่ปุ่นเท่ากับช่วงนี้อีกแล้ว แนะนำ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ…