งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง สมุทรสาคร ประจำปี 2556

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง สมุทรสาคร ประจำปี 2556

นางสาวอังคณา พุ่มผกา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) เปิด เผยว่า จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร คณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม…

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร วันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2552 ณ ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร…